2005-2015: 10 jaar Laura!

Op 1 november was het tien jaar geleden dat de Laura van Abt Poimên het levenslicht zag.

Alle reden voor een feestje, gehouden laura1op 15 november in de Hoeve van de St. Andriesabdij, Zevenkerken, waar de Laura in 2005 ook begon op initiatief van P. Benoît Standaert en werd ingezegend door vader Abt René Fobe.

De feestdag begon met de Eucharistieviering in de abdij, waarbij vader abt René een hartelijke en hartverwarmende introductie gaf van de Laura. Lezingen en voorbeden, het aanbrengen van de gaven werden allen verzorgd door leden van de Laura. Zo werd nog eens diep voelbaar hoezeer de Laura gedragen wordt door gemeenschap van de St. Andriesabdij.

2

Na het middagmaal voor wie wilde in het Benedictusheem, begon het feestgedeelte in de Hoeve met een welkomstwoordje van Linda Vercauteren, waarna samen Psalm 133 werd gezongen onder leiding van  P. Alexis: “Zie, hoe goed, hoe weldadig broeders te wezen en samen te zijn…..”
Deze broeder- en 3zusterschap was deze dag duidelijk voelbaar… laurieten, monniken, geïnteresseerden van nabij en veraf, uit alle windstreken kwamen zij bijeen; allerlei achtergronden, allerlei leeftijden, allerlei levenswegen kwamen samen. Velen kenden elkaar niet en toch was men verbonden.

4

Bij een verjaarsfeest hoort een cadeau, zij het deze keer vanuit de Laura aan de laurieten en aan ieder die zoekt naar monastieke inspiratie en wijsheid: de presentatie van het boek “De Monastieke Tuin”.
Zoals bij het vijfjarig jubileum een uitgave van de Psalmen in de vorm van een zakpsalter verscheen, als een van de pilaren waarop de Laura is gebouwd, is nu een uitgave met 52 teksten van monastieke schrijvers door de eeuwen heen verschenen.

5

De presentatie van het boek omvatte inbreng van alle samenstellers die iets vertelden over het ontstaan en enkele teksten lazen: Linda Vercauteren, Willy Dupont, Dirk Doms, Ann Vermeire, Leo Vos, en niet te vergeten P. Alexis Werbrouck, die een mooie inleiding gaf over de parabel van de tuin gaf aan de hand van het schilderij van Rembrandt waar Jezus als hovenier verschijnt aan Maria Magdalena.

 

Namens Uitgeverij Lannoo sprak Maarten Vansteenbergen6 enthousiaste en inspirerende woorden.
Nu werden ook de eerste exemplaren van het boek overhandigd aan de samenstellers, vader abt, het curatorium van de abdij, P. Fernand en de zuster van P. Maur, van wiens hand tekeningen in het boek zijn opgenomen.
Tenslotte waren een zeer verdiend dankwoordje en bloemen voor Linda, die met haar grote inzet en organisatietalent, maar zeker ook inspiratie en gebed de Laura “be-stuurt” in de letterlijke zin.

En toen….. waren er bubbels en taart, een ontmoetingsmoment.

7    8   9

Voor wij het wisten luidden de klokken al voor de Vespers, opnieuw 10met veel ruimte voor en inbreng van de Laura in de vorm van de lezing, bezinning (een tekst uit het boek) en de voorbeden, dit keer door enkele laurieten die aan het boek hadden gewerkt.

Deze dag was tekenend voor de Laura: het feest ingebed tussen de Eucharistie en de Vespers van de abdij, zoals de laurieten allen verbonden zijn met elkaar maar ieder ook verbonden is met zijn, haar eigen kerkelijke basis, maar vooral ook: samen in-gebed in HEM!

11

Martine Koops.

(Foto’s: H. Spelmans, M. Koops)